Under de senaste sex åren har Nattpuls varit ett återkommande arrangemang i Sölvesborg. Tredje helgen i augusti har människor samlats tillsammans och haft en trevlig upplevelse längs med banan. Tyvärr måste vi nu meddela att Nattpuls inte kommer fortsätta under 2020. Arbetet kring loppet är oerhört krävande och görs på ideell basis. Vi har nu kommit till en punkt där vi insett att det blivit övermäktigt att genomföra framöver. 

Vi vill ifrån djupet av våra hjärtan tacka för all support ifrån sponsorer, löpare och funktionärer som sett till att loppet kunnat hålla den kvalité som Nattpuls har gjort. Utan er hade det aldrig kunnat bli så bra.  

Tack för allt!