För att kunna genomföra loppet på ett smidigt sätt krävs stora fordon då vi har mycket material som skall placeras ut och flyttas. Tack vare Mp Cargo AB och deras sponsring av lastbil kan vi göra detta, ett stort tack till Mp Cargo!