För att kunna genomföra loppet på ett smidigt sätt krävs stora fordon då vi har mycket material som skall placeras ut och flyttas. Tack vare HP-fisk och deras sponsring av lastbil kan vi göra detta, ett stort tack till HP-fisk, ni är guld värda.